Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κινηματογραφικής Λέσχης Δήμου Πετρούπολης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Η Κινηματογραφική Λέσχη του Δήμου Πετρούπολης δημιουργήθηκε το 1989 με βάση το άρθρο 3 §ε΄, ζ΄ του κανονισμού λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πετρούπολης προκειμένου να καλύψει την ανάγκη για διοργάνωση κινηματογραφικών προβολών και να ικανοποιήσει το ενδιαφέρον νέων ανθρώπων που θέλουν να διαδώσουν τα επιτεύγματα της 7ης τέχνης.
Βάσει του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης, (απόφαση Δημ. Συμβουλίου αρ.177/2013) η λειτουργία του κινηματογράφου, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στις δραστηριότητες του τμήματος Πολιτισμού, της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου μας.

ΣΚΟΠΟΣ
Η Κινηματογραφική Λέσχη (ΚΛ) είναι πόλος έλξης ανήσυχων και δημιουργικών ανθρώπων και μία διέξοδος στην ανάγκη του σύγχρονου πολίτη για επικοινωνία, συλλογική δράση και ανάληψη πρωτοβουλιών. Το ομαδικό πνεύμα και η αγάπη των μελών της για τον κινηματογράφο δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα και πρόσφορο έδαφος στις ανοιχτές συναντήσεις των μελών και φίλων, για συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων που αφορούν την τέχνη του κινηματογράφου.
Σκοπός είναι η διοργάνωση κινηματογραφικών προβολών, όπου επιλέγονται ταινίες καλλιτεχνικού, κοινωνικού ή επιστημονικού ενδιαφέροντος από όλο το φάσμα του Παγκόσμιου Κινηματογράφου, προβάλλοντας τη δουλειά όλων των εκπροσώπων της 7ης τέχνης.

ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος είναι τα μέλη και οι φίλοι της ΚΛ να πλουτίσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους για τον κινηματογράφο, να δημιουργήσουν ευρύτερους δεσμούς με άλλους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη αυτή και να συμβάλλουν στη γενικότερη πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι δραστηριότητες που αναπτύσσει η ΚΛ για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι:
- Συμμετοχή μετά από σύμφωνη γνώμη της ολομέλειας σε κινηματογραφικά φεστιβάλ και ανώτερα όργανα (ΟΚΛΕ)
-Επιλεγμένες κινηματογραφικές προβολές σε εβδομαδιαία βάση, εισηγήσεις από ειδικούς και συζητήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο.
-Σεμινάρια θεωρίας και εξοικείωσης με την τεχνική και αισθητική του κινηματογράφου, παραγωγή ντοκιμαντέρ, ταινιών μικρού μήκους.
-Επιλεγμένες κινηματογραφικές προβολές στο θερινό κινηματογράφο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με προβολές των ταινιών του χειμώνα, αφιερώματα σε φεστιβάλ και θεματικές αναφορές, κλασσικές ταινίες, εκθέσεις αφισών και προγραμμάτων, συναυλίες.
-Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς για προβολή ταινιών, για τα μέλη τους.
-Εκπόνηση εντύπου, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης, για το καλοκαιρινό και το χειμερινό πρόγραμμα, και διαφήμιση του εν λόγω υλικού, με το Δήμο Πετρούπολης να αναλαμβάνει τα έξοδα και τη διανομή του.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
Η ΚΛ λειτουργεί σε α)άτυπες ολομέλειες, που ασχολούνται με διερεύνηση ταινιών, εκπόνηση προγραμμάτων, και προγραμματισμό των διαφόρων δραστηριοτήτων, β)σε Γενικές Συνελεύσεις (3 ανά έτος) για κάθε θέμα που αφορά την Λέσχη, και γ)για απολογισμό δράσεων και προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Πενταμελούς Συντονιστικού Οργάνου.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
Κάθε 3 χρόνια εκλέγεται συντονιστικό όργανο, που αποτελείται από: τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα, τον ειδικό γραμματέα και τον ταμία, οι οποίοι φροντίζουν τον προγραμματισμό, τα τρέχοντα θέματα και την επαφή της ΚΛ με όλα τα όργανα, τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συνεργασία με το Δήμο Πετρούπολης, μέσω της ΔΗΚΕΠΕ και του αντιδημάρχου Πολιτισμού. Μέλη που έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέξουν, θεωρούνται όσοι έχουν παρευρεθεί σε τουλάχιστον  2 από τις 3 ετήσιες ΓΣ και σε περισσότερες από τις μισές συναντήσεις (άτυπες ολομέλειες) της ΚΛ ανά έτος.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΜΕΛΗ
Η προσφορά όλων των μελών είναι εθελοντική, με μόνο κίνητρο την αγάπη για το σινεμά. Η εγγραφή μελών είναι ετήσια. Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται από την ολομέλεια και σχετίζεται με την εκάστοτε οικονομική συγκυρία και την εργασιακή κατάσταση των μελών. Τα έσοδα της ΚΛ προέρχονται από τις ετήσιες συνδρομές των μελών και διατίθενται σε αγορά ειδικών προβολών ή σε ό,τι αποφασίσει η ολομέλεια (τα έξοδα θα δημοσιεύονται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο, διαθέσιμο σε όποιον θέλει να ενημερωθεί). Τα μέλη που έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή τους και είναι παρόντες στις περισσότερες από τις μισές συναντήσεις, μπορούν να τύχουν ελαφρύνσεων στην παρακολούθηση των προβολών, σύμφωνα με την πρόταση της ΓΣ της ΚΛ και την εκάστοτε απόφαση της ΔΗΚΕΠΕ και της Διοίκησης του Δήμου Πετρούπολης.
Μέλος μπορεί να είναι όποιος/α πολίτης της Πετρούπολης επιθυμεί με μία απλή αίτηση που θα συμπληρώνει είτε στο site/blog της Λέσχης, είτε δίνοντας τα στοιχεία του σε κάποιο μέλος του εκάστοτε εκλεγμένου ΔΣ, είτε με την απλή αποστολή των στοιχείων του στο e-mail της ΚΛ. Κάθε μέλος θα παραλαμβάνει την κάρτα-μέλους της Λέσχης.
Η κάρτα μέλους της ΚΛ ΔΕΝ εξασφαλίζει τις συμφωνηθείσες ελαφρύνσεις παρακολούθησης των προβολών.
Αποδέκτες αυτών είναι τα μέλη που έχουν δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν δηλαδή να έχουν παρευρεθεί στις 2 από τις 3 ετήσιες ΓΣ και σε περισσότερες από τις μισές συναντήσεις (άτυπες ολομέλειες) της ΚΛ ανά έτος. Οι κάρτες αυτών θα αναγνωρίζονται από ειδική σήμανση (π.χ. κόκκινη σφραγίδα της ΚΛ ή στρογγυλή σφραγίδα του Δήμου). Κάρτα επίσης θα εκδίδεται, τιμής ένεκεν, και για όλους τους Δημάρχους και  αντιδημάρχους Πολιτισμού (πρώην και νυν), όπως επίσης και για τα μέλη της εκάστοτε διοικούσας δημοτικής αρχής.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
Τη διαχείριση του θερινού κινηματογράφου έχει αναλάβει αποκλειστικά η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πετρούπολης (ΔΗΚΕΠΕ).
Η επιλογή των ταινιών και ο σχεδιασμός του προγράμματος γίνεται από όλα τα μέλη της ΚΛ και λαμβάνονται υπόψη πέραν της ίδιας της ταινίας και άλλες παράμετροι, όπως η διαθεσιμότητα (εκτός του προβλεπόμενου αριθμού ταινιών που χρειάζεται για την κάθε σεζόν, θα δίνεται και ένας ικανοποιητικός αριθμός ταινιών ως εναλλακτικές προτάσεις σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας) και βέβαια το κόστος ενοικίασης. Η επιλογή αυτή κατατίθεται στη  ΔΗΚΕΠΕ, η οποία εγκρίνει και αποφασίζει. Για τις συνεδριάσεις της ΔΗΚΕΠΕ ενημερώνεται εγκαίρως το 5/μελές Συντονιστικό Όργανο και εκπροσωπείται τουλάχιστον με ένα από τα μέλη του, συμμετέχει στη συζήτηση που αφορά τον Κινηματογράφο και τη λειτουργία του, και κάνει προτάσεις που θα φέρουν έσοδα στη ΔΗΚΕΠΕ και ταυτόχρονα θα συμβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης. Η απόφαση αυτή προωθείται στον αντιδήμαρχο Πολιτισμού και στη Διοίκηση του Δήμου για να εφαρμόσουν τις αποφάσεις της ΔΗΚΕΠΕ.
Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν ένα φιλικό κλίμα και αγαστή συνεργασία της ΚΛ με το Δήμο Πετρούπολης.
Κινηματογραφική Λέσχη Πετρούπολης dimos petroupolis petroupoli.gov.gr pkdp.gr σινέ πετρούπολις Δήμος Πετρούπολης Θερινός Κινηματογράφος Πετρούπολης δημοτικός κινηματογράφος πετρούπολης Θερινό Σινεμά Πετρούπολης Πνευματικό Κέντρο Πετρούπολης πολιτιστικό κέντρο πετρούπολης πρόγραμμα 2017 Κινηματοθέατρο Πετρούπολις editorial άρθρα Ελεύθερη είσοδος παιδική ταινία πρόγραμμα 2018 όσκαρ πρόγραμμα 2019 ελληνική ταινία cinelesxi_petroupolis Petroupoli Πετρούπολη καλοκαίρι 2022 Ταινίες Ινστιτούτο Θερβάντες Σινεμά Πετρούπολη καλοκαίρι 2018 πρόγραμμα 2020 καλοκαίρι 2019 καλοκαίρι 2021 Ισπανική πρεσβεία καλοκαίρι 2020 καλοκαίρι 2023 κωμωδία Πρεσβεία Αργεντινής γαλλική ταινία Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ισπανική ταινία πρεσβεία βενεζουέλας Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ιταλική ταινία χειμώνας 2019-2020 Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας ιρανική πρεσβεία Πρεσβεία Νορβηγίας ιρανική ταινία Απρίλιος 2019 Ιούνιος 2023 καλοκαίρι 2024 πρόγραμμα 2021 Ιανουάριος 2024 Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Μάρτιος 2024 Πρεσβεία Ουρουγουάης πρεσβεία Ισημερινού